ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)

ผู้มีความเหมาะสมที่สุด ในการปกครองสงฆ์
และดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช 
องค์ที่ ๒
พระมหาเถระผู้ที่สมควรแก่การเคารพสักการบูชา 
เข้าใกล้ท่าน....เหมือนเข้าไป
อยู่ใต้ร่มโพธิ์ร่มไทร เย็นอก เย็นใจ 
ด้วยความเมตตาของท่าน
ท่านเป็นธงชัยแห่งพระศาสนา
พระมหาเถระรัตตัญญู รู้ราตรีนาน
หัวใจท่านยิ่งใหญ่ ไม่มีวันปลดเกษียณ 
นักรบกองทัพธรรมไม่มีวันปลดประจำการ


ประวัติชีวิตสมณะอันงดงามของท่าน ตลอดเวลา 71 พรรษา
ของเจ้า ประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม แห่งประเทศไทย
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
ผู้มุ่งมั่นบรรพชาและอุปสมบทตั้งแต่เยาว์วัย 
เพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนและสืบทอดพระพุทธศาสนา
 •  ท่านเจ้าประคุณฯ เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2468 ปัจจุบันท่านอายุ 91 ปี
 • ท่านเจ้าประคุณฯ เคยบวชตั้งแต่อายุ 7 ขวบ เมื่อโยมพ่อถึงแก่กรรม ต่อมาอายุ 14 ปี ท่านได้บรรพชาอีกครั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2442  ณ วัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
 • ใน ระหว่างศึกษานักธรรม ท่านได้ทราบกิตติคุณของหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลวงพ่อเลี้้ยงพระภิกษุสามเณร เกิดความศรัทธา อยากจะไปศึกษาและอยู่ภายใต้ร่มบารมีของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ปี พ.ศ.2484 จึงได้ย้ายมาอยู่กับหลวงพ่อวัดปากน้ำ
 • ท่านเจ้าประคุณฯ อุปสมบทเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2488 ณ พัทธสีมาวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ฉายานามว่า "วรปุญฺโญ" โดยพระอุปัชฌาย์คือ พระครูบริหารบรมธาตุ (ป่วน เกสโร) และหลวงพ่อวัดปากน้ำ เป็นกรรมวาจาจารย์
จากวันนี้...จนถึงวันนี้ 75 ปี ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ
ปณิธานสืบสานหลวงพ่อวัดปากน้ำไม่เคยเปลี่ยน
 • ด้วยความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจมุ่งมั่นในการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง หลวงพ่อวัดปากน้ำ จึงนำท่านไปฝากเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เพื่อศึกษา ป.ธ.8,9 หลังจากจบเปรียญธรรม ประโยค 9 ท่านเจ้าประคุณได้กลับมาช่วยสานงานตามดำริของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ โดยไม่ขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่น้อย

แม้หลวงพ่อวัดปากน้ำจะละล่วงไป
แต่ร่างของท่านยังอยู่
และวิชชาธรรมกายยังสืบสานจนถึงปัจจุบัน

 • ผลงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นที่ประจักษ์ ท่านริเริ่มสร้างวัดไทยในต่างแดน ได้แก่ วัดมงคลเทพมุนี เมืองฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริหา , วัดปากน้ำญี่ปุ่น เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น , วัดปากน้ำนิวซีแลนด์ เมืองทัวรังง่า ประเทศนิวซีแลนด์ และวัดปากน้ำอเมริกา ทำให้ทั้งคนไทยและต่างประเทศได้ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะ
ท่านสร้างวัดในต่างประเทศเพื่อศิษยานุศิษย์ทั่วโลก
ได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงจากภายใน
ขยายพระธรรมคำสอนของพระศาสดาไปทั่วโลก
 • ท่านเจ้าประคุณฯ ได้บูรณปฏิสังขรณ์ เสนาสนะ อนุรักษ์โบราณวัตถุ รวมทั้งระบบถนน ไฟฟ้า และทุกอย่างในวัดปากน้ำภาษีเจริญ ให้อยู่ในสภาพที่ดี เป็นศูนย์รวมใจสำหรับพุทธศาสนิกชน และดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทุกอย่างตามที่หลวงพ่อวัดปากน้ำ ผู้ที่ร่างยังคงตั้งไว้ให้ผู้คนมากราบไว้ เพื่อให้สาธุชนทุกคนได้เข้าถึงธรรมะภายในที่มีทุกคน 

วัดปากน้ำภาษีเจริญในยุคปัจจุบัน ตั้งตระหง่านสง่างาม
เป็นพุทธสถานให้สาธุชนได้มาศึกษาธรรม
 • เกียรติคุณของท่าน ได้เลื่องลือไปทั่วประเทศ ไม่เคยมีใครใส่ร้ายท่าน มีแต่ผู้สรรเสริญในความดี 
 • เกียรติคุณปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากทั้งในประเทศและประเทศอินเดีย ศรีลังกา
 • โดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุด ปี พ.ศ.2558 ท่านเจ้าประคุณฯ ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งประเทศได้สร้างบุญใหญ่ให้ประเทศโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 โรงเรียนรักษาศีล 5 และหน่วยงานรักษาศีล 5 เพื่อความสมานฉันท์สามัคคี ไม่มีการทำร้ายกันในสังคมไทย บ้าน วัด โรงเรียนรวมใจเป็นหนึ่งเดียว
 • และคุณูปการของท่านอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นพระผู้ให้
ท่านไม่เคยว่าร้ายใคร...ใจท่านมีแต่ให้
และมุ่งมั่นแต่เพียงขยายความดีไปสู่ใจของคนทั้งประเทศ
พระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศ
นอบถวายลงนามเห็นชอบ  มติมหาเถรฯ ที่เป็นเอกฉันท์ 17 ต่อ 0 
ให้ท่านเจ้าประคุณฯ ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๒๐


ทุกสิ่งที่หลวงพ่อท่านทำมาตลอดชีวิต
ไม่สามารถตัดสินเพียงแค่ไม่คนเพียงไม่กี่คน 
ผู้มีใจอคติ ไม่สามารถ
ตัดสินความดีของท่านได้ !!!

Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an email Print this page