ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

รายนามผู้ถูกธรณีสูบ

รายนามผู้ถูกธรณีสูบเพราะทำกรรมอันหนักกับพระสงฆ์
และองค์พระพุทธเจ้ามีปรากฏอยู่5ท่านได้แก่


1.พระเทวทัต(ทำสังฆเภท-ลอบปลงพระชนม์)
2.พระเจ้าสุปปพุทธะ(ขัดขวางบิณฑบาต)
3.นางจิญจมาณวิกา(ใส่ความพระพุทธองค์)
4.นันทมานพ(ข่มขืนพระอุบลวรรณาเถรี)
5.นันทยักษ์(ทำร้ายพระสารีบุตร)


ปัจจุบันทั้งหมดนี้ยังถูกทัณฑ์ทรมานอยู่ในอเวจีมหานรกและต่อไปอีกยาวนาน
ดังนั้นผู้ที่คิดร้ายกับพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ขอจงได้ทบทวนในสิ่งที่กำลังกระทำว่าคุ้มกันแล้วหรือ?
อีกทั้งรายชื่อเหล่านี้จะปรากฏในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาอีกนานเท่านานให้ชาวพุทธรุ่นหลังได้แต่สลดหดหู่ใจเท่านั้นเอง
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page