ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ผ่าแผนยึดครอง สังฆมลฑล ของ สุวิทย์ (พุทธอิสระ) รีบอ่านก่อนโดนลบ!

แนวร่วมสุวิทย์ แฉ สรุปแผนการณ์ยึดครอง "สังฆมลฑล"

"ธรรมกาย ธัมมชโย ไม่ใช่เป้าใหญ่

แต่สังฆมลฑลและกิจการคณะสงฆ์ต่างหากเล่าที่ฉันมุ่งหวัง"

***** ฉันเตรียม พ.ร.บ.สงฆ์ฉบับปฏิรูปไว้แล้ว *****

"ท่องให้ขึ้นใจ ไม่สำเร็จไม่ยอม ฉันประกาศยอมตายไปแล้ว ถ้าจำเป็นก็ต้องใช้มวลชนกดดันให้ถึงที่สุด"
คำสอนพระพุทธเจ้า ศาสนาพุทธ
อัพเดตข่าวก่อนใครกรอกเมลที่นี่ (อย่าลืมไปกดยืนยันในเมล) 

ข้อมูลเอกสารลับจาก แจ้งวัฒนะโมเดล เพื่อให้อ่านง่าย นำมาพิมพ์ใหม่
คำสอนพระพุทธเจ้า ศาสนาพุทธ
- ต้องผลักดันให้มีคณะกรรมการปฏิรูปพระพุทธศาสนา หาทางยุบเลิก มส. พศ.ที่เป็นทายาทอสูรเสียก่อน

ชี้ข้อบกพร่องของ มส. สมณศักดิ์ การแสวงหาผลประโยชน์จาก มส. โยงเข้ากับธรรมกาย และธัมมชโย หาแนวร่วมพวกเกลียดธรรมกาย และธัมมชโย
คำสอนพระพุทธเจ้า ศาสนาพุทธ
- ต้องตั้งสมัชชาคุณธรรม มาทำหน่าที่แทน มส. และ พศ.

   “ฉันขอกลับมาเรื่องแต่งตั้งสมเด็จระสังฆราช องค์ที่  20”

- ฉันจะไม่ยอมให้มีการแต่งตั้งสมเด็จช่วงเป็นสังฆราชโดยเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นเราก็จะปฏิรูปไม่สำเร็จคำสอนพระพุทธเจ้า ศาสนาพุทธ

- ต้องหาทางโยงความสัมพันธ์สมเด็จช่วงกับธรรมกาย และธัมมชโยเกี่ยวกันผลประโยชน์ รถหรู หลวงพ่อสดทองคำ

- ฉันจะตั้งคุณสมบัติผู้เป็นสมเด็จพระสังฆราชเอง ฉันมีของฉันอยู่ในใจแล้ว
คำสอนพระพุทธเจ้า ศาสนาพุทธ
- ฉันไปยื่นคัดค้านสมเด็จช่วงที่คุณปนัดดา อย่างลืมคุณปนัดดาเป็นแนวร่วมของเรานะ ไปยื่นร้องเรียนธัมมชโยที่ดีเอสไป ผู้ตรวจการแผ่นดิน”
คำสอนพระพุทธเจ้า ศาสนาพุทธ
ต้องประสานให้คุณไพบูลย์สั่งดีเอสไอได้ ผู้ตรวจการเราก็มีแนวร่วมอยู่แลวมันง่าย ต้องให้เขาชี้มูลความผิดธัมมชโยก่อนแล้วมันจะโยงถึงสมเด็จช่วง มส. และพศ. โดยอ้างพระลิขิตสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชต้องยืนกระต่ายขาเดียว และต้องให้คุณไพบูลย์สั่งดีเอสไอ ชี้มูลปราชิกธัมมชโย และประสานให้ผู้ตรวจการปรับปราชิกธัมมชโย
คำสอนพระพุทธเจ้า ศาสนาพุทธ
- ฉันและประธานไพบูลย์ต้องช่วยฉันให้ข่าว โดยอ้างดีเอสไอ และผู้ตรวจการที่ชี้มูลปรับปราชิกธัมมชโยตามพระลิขิต หรือพระวินิจฉัยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
คำสอนพระพุทธเจ้า ศาสนาพุทธ
บีบให้ มส. พศ. ตัดสินจับธัมมชโย สกให้ได้ ถ้าไม่ทำก็ร้อง ม.157 แล้วจึงหาทางร้อง มส.หลวกลวงสถาบันเสนอเลื่อนสมณศักดิ์ธัมมชโย อาจถึง ม.112

- ต้องทำให้เกิดสุญญากาศขึ้นในสังฆณฑล โดยให้ มส.ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้คำสอนพระพุทธเจ้า ศาสนาพุทธ

- เน้นพระลิขิตสมเด็จพระญาณเป็นหลัก ฉันเตรียม พ.ร.บ.สงฆ์ฉบับปฏิรูปไว้แล้ว
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page