ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

เช็คข้อมูล “เงินประกันสังคม” แบบออนไลน์ได้แล้ว…จ่ายไปเท่าไร เมื่อไรจะได้เงินคืน และได้เงินคืน..มาก..แค่ไหน

ทุกวันนี้มนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่จะถูกหักเงินส่วนหนึ่งไว้เข้าสมทบกับ ประกันสังคม ซึ่งเป็นเงินก้อนที่ต้องจ่ายไปทุกๆเดือน โดยที่ไม่มีความรู้ว่า เงินก้อนนี้มีขนาดเท่าไรแล้ว เมื่อไรที่จะได้รับเงินคืน และถ้าได้เงินคืนจะได้เท่าไร หากคุณสงสัยข้อมูลจุดนี้ สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินประกันสังคมได้ทางอินเตอร์เนต ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ค่ะ
 
1. เข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม http://www.sso.go.th
2. หากเป็นการใช้งานครั้งแรก ให้ "สมัครสมาชิก" ก่อน ซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลส่วนตัว แล้วระบบก็จะส่งข้อมูลยืนยันการเป็นสมาชิกไปที่อีเมลที่เราระบุไว้
931.1
 
3. เมื่อสมัครสมาชิคเรียบร้อยแล้ว ก็ให้เข้า Login ในหน้าแรก
 
4. เลือกเมนู "ตรวจสอบข้อมูล" แล้วเลือก "สำหรับผู้ประกันตน" เพื่อดูข้อมูลต่างๆของเรา
931.2
 
5. ลองเลือก "ข้อมูลการส่งเงินสมทบ" ก็จะแสดงข้อมูลปีล่าสุด และจะปรากฏจำนวนเงินที่เรานำส่งแต่ละเดือน ซึ่งเงินนี้จะถูกแยกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เงินช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย (1.5%)  เงินช่วยเหลือเมื่อว่างงาน  (0.5%)  และเงินช่วยเหลือเมื่อชราภาพ (3%)  รวมสูงสุด 750 บาทต่อเดือน
931.3
931.4
 
6. เมื่ออายุครบ 55 ปี หรือเกษียณอายุการทำงาน คุณจะได้เงิน “ช่วยเหลือเมื่อชราภาพ” คืน ถ้าอยากรู้ว่าเท่าไหร่ ให้คลิกที่ "การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ"
931.5
931.6
กรณีที่จ่ายเกิน 12 เดือน ก็จะมีทั้งส่วนที่เราสมทบ นายจ้างสมทบ และรัฐบาลสมทบ (เราสมทบ 35,093 บาท นายจ้างและรัฐสมทบมาอีกเท่าตัว)
นอกจากนี้ ก็จะมีตารางคำนวณผลประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มเติมให้ด้วย
 
จะเห็นว่า เบ็ดเสร็จแล้วเราจ่ายประกันสังคมส่วนของกรณีชราภาพไปทั้งสิ้น 35,093 บาท แต่เราจะได้กลับคืนมาตั้ง 84,218 บาท
 

 
ลองหมั่นตรวจสอบเงินในส่วนนี้ของเราดูนะคะ ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาสิทธิที่เราเพิ่งได้ เพราะหากคุณลืมไปว่ามีเงินส่วนนี้อยู่ และไม่ได้ทำเรื่องขอเงินคืนภายใน 1 ปี  เงินของท่านส่วนนี้ก็จะถูกนำไปสมทบเข้ากองกลางทันที ไม่สามารถขอคืนได้อีกแล้ว และบอกได้เลยว่ามีผู้ประกันตนไม่น้อยเลยที่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีสิทธินี้
  
ส่วนวิธีการขอคืน จะมี 2 วิธี ได้แก่
 1. ในกรณีที่ท่านส่งไม่ครบ 15 ปี หรือ 180 เดือน ท่านก็จะได้เงินบำเหน็จเป็นก้อนไป
 2. ในกรณีที่ท่านส่งเกิน 15 ปี หรือเกิน 180 เดือน ก็จะได้รับในรูปแบบบำนาญไป  
 
ใครที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกเว็บ ไซต์ หรือไม่สามารถทำการ Login เข้าระบบได้ ให้ติดต่อที่เบอร์โทร. 02-9562400 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) หรือหากมีข้อสงสัยอื่น ๆ เกี่ยวกับประกันสังคม สามารถติดต่อสายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ลองตรวจสอบกันดูนะคะ
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page