ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

อาณาจักรปัตตานี

อาณาจักรปัตตานี เดิมราว พ.ศ. ๑๑๐๐ เป็นอาณาจักรลังกาสุกะนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน พอราว พ.ศ. ๒๑๐๐ ชาวมลายูได้แพร่อิทธิพลจนชนดั้งเดิมจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นศาสนาอิสลาม หาได้เป็นอิสลามมาแต่เดิมตามอย่างแผนการเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นประเทศอิสลาม 49 ข้อ (ข้อที่ 40) ที่ชาวมลายูอ้างไม่
---------------------------------------
ข้อที่ 40. ต้องให้อาจารย์มุสลิมในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของไทย เปลี่ยนประวัติศาสตร์ โดยการเรียกร้องให้เปิดโครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษา แล้วบิดเบือนประวัติศาสตร์ของประเทศไทยให้แสดงให้เห็นว่า เดิมดินแดนแถบนี้เป็นของมลายู ที่ต้องตั้งโครงการนี้เพราะต่อ ๆ ไป เมื่อเวลาผ่านไปนาน ๆ มันจะเป็นเรื่องจริงที่ปรากฏเป็นหลักฐาน เพราะคนไทยมันไม่เขียนหลักฐาน เราเขียนไว้ผู้อ่านเขาจะเชื่อเรา เมื่อมีชาวต่างชาติอื่น ๆ มาอ่าน ก็จะพากันเชื่อว่าเราถูกไทยรุกราน โกงแผ่นดิน ทั้ง ๆ ที่เราจะโกงมัน ถ้ามันมีหลักฐานอะไรก็ให้นักศึกษาเรายืมหนังสือประวัติศาสตร์นั้น ๆ ไปทำลายทิ้งเสีย ทุก ๆ ที่ที่มีประวัติศาสตร์ไทย
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page