ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อ รัฐบาล จับมือกับ ธรรมกาย

อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อ รัฐบาล จับมือกับ ธรรมกาย...?

คงไม่มีใครปฏิเสธว่า
โครงการต่างๆ ที่วัดพระธรรมกายได้ทำมาตลอด
เป็นเวลากว่าสี่สิบปี มีผลต่อผู้คนในวงกว้าง
ทั้งจากภายในและต่างประเทศ
...........................................สิ่งหนึ่งที่ผู้ไม่หวังดีต่อพระพุทธศาสนากลัวมากที่สุด
คือกลัวว่า ศาสนาพุทธจะเจริญรุ่งเรือง
จึงได้ทำทุกวิถีทางเพื่อทำลายศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะธรรมกาย
เพราะโครงการต่างๆ ที่วัดพระธรรมกายได้จัดขึ้น มีผลต่อศรัทธาของผู้คนจำนวนมาก
ด้วยความมีระบบระเบียบบวกกับพิธีกรรมที่ดูสงบเสงี่ยมสง่างาม ยังความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่ผู้ที่ได้พบเห็นทั่วโลก

อาทิเช่น
1. โครงการตักบาตรพระล้านรูป 
เพื่อรวมใจพุทธบริษัทสี่ทั่วประเทศช่วยเหลือวัดทางชายแดนภาคใต้
ปลูกฝังการให้ และการมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน2. โครงการบวชสามเณรหนึ่งล้านรูป
ปลูกฝังศีลธรรมให้กับเยาวชนไทย เพราะเด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า
ถ้าพวกเขามีศีลธรรมนำปัญญาจะนำพาชาติเจริญ
3. โครงการบวชอุบาสิกาแก้วล้านคน
 อุบาสิกา คือผู้นั่งใกล้พระพุทธศาสนา ถ้ามีอุบาสิกาผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเกิดขึ้นมากๆ พระพุทธศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรือง
4. โครงการรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ล้านคน
เป็นโครงการที่สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ ให้เป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
โดยฝึกนิสัยผ่านกิจวัตรสิบประการ เพื่อจะได้มีนิสัยรักความสะอาด ความเป็นระเบียบ เคารพ ตรงต่อเวลา และมีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิ 
5. โครงการบวชพระหนึ่งแสนรูป ปีละสองครั้ง
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีศาสนาพุทธเป็นหลักเป็นประธาน
แต่ทุกวันนี้ชาวพุทธส่วนน้อยที่เข้าถึงและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจัง
ถึงเวลาแล้วที่ชาวพุทธทุกคนจะต้องตื่นตัว ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป
การเข้ามาบวชในโครงการบวชพระแสนรูป สามารถให้คำตอบกับชีวิตได้ ว่าเราเกิดมาทำไม ตายแล้วไปไหน อะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต เมื่อเรารู้เป้าหมายแล้ว เราจะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง ตรงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
6. โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ปีละกว่าหกล้านคน
เป็นโครงการที่จัดมายาวนานแล้ว สามารถสร้างเด็กเก่งและดีขึ้นมากมาย เพราะมงคลชีวิตสามสิบแปดประการที่นักเรียนทั่วประเทศได้เรียนรู้ไปนั้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เมื่อปฏิบัติตามชีวิตก็จะมีแต่มงคล คือมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตโครงการที่ยกมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้น ยังมีโครงการอื่นๆ อีกมากมาย ที่กำลังขยายไปทั่วโลก

ลองคิดดูสิ ถ้ารัฐบาลจับมือกับวัดพระธรรมกาย เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูศีลธรรม
อย่างเต็มที่เต็มกำลัง ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

มันถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่การพัฒนาเศรษฐกิจจะควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจ
เมื่อประชาชนมีจิตใจที่ดี ดัชนีความสุขเพิ่มขึ้น ความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมทุกอย่างก็ดี ไม่มีคนจน
ประเทศไทยก็จะสามารถยกระดับให้เป็นปิ่นนานาประเทศได้

ยุคนี้...ความเชื่อมั่น ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
ความเชื่อมั่นระดับประเทศ ต้องมาจากศีลธรรมของทุกคน
โดยเฉพาะผู้นำ ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศมากที่สุด 
ถ้าผู้นำดี ประชาชนดี เศรษฐกิจก็จะดีตามไปด้วย ประเทศชาติก็จะเจริญอย่างแน่นอน

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่เราจะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีก ครั้ง ถ้าประเทศไทยทำได้ เราก็จะกลายเป็นต้นแบบที่ดีให้กับชาวโลก  เพราะตอนนี้ชาวโลกเขาก็กำลังสับสนอยู่ว่า จะเอาอย่างไรดี จึงยังคงวุ่นวายกันอยู่เช่นทุกวันนี้

เมื่อยังไม่มีใครที่เป็นต้นแบบที่ดีได้ แล้วเราจะรอช้าอยู่ทำไม
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page