ค้นหาบล็อกนี้

กำลังโหลด...

ป้ายกำกับ

อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อ รัฐบาล จับมือกับ ธรรมกาย

อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อ รัฐบาล จับมือกับ ธรรมกาย...?

คงไม่มีใครปฏิเสธว่า
โครงการต่างๆ ที่วัดพระธรรมกายได้ทำมาตลอด
เป็นเวลากว่าสี่สิบปี มีผลต่อผู้คนในวงกว้าง
ทั้งจากภายในและต่างประเทศ
...........................................



สิ่งหนึ่งที่ผู้ไม่หวังดีต่อพระพุทธศาสนากลัวมากที่สุด
คือกลัวว่า ศาสนาพุทธจะเจริญรุ่งเรือง
จึงได้ทำทุกวิถีทางเพื่อทำลายศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะธรรมกาย
เพราะโครงการต่างๆ ที่วัดพระธรรมกายได้จัดขึ้น มีผลต่อศรัทธาของผู้คนจำนวนมาก
ด้วยความมีระบบระเบียบบวกกับพิธีกรรมที่ดูสงบเสงี่ยมสง่างาม ยังความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่ผู้ที่ได้พบเห็นทั่วโลก

อาทิเช่น
1. โครงการตักบาตรพระล้านรูป 
เพื่อรวมใจพุทธบริษัทสี่ทั่วประเทศช่วยเหลือวัดทางชายแดนภาคใต้
ปลูกฝังการให้ และการมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน



2. โครงการบวชสามเณรหนึ่งล้านรูป
ปลูกฝังศีลธรรมให้กับเยาวชนไทย เพราะเด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า
ถ้าพวกเขามีศีลธรรมนำปัญญาจะนำพาชาติเจริญ




3. โครงการบวชอุบาสิกาแก้วล้านคน
 อุบาสิกา คือผู้นั่งใกล้พระพุทธศาสนา ถ้ามีอุบาสิกาผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเกิดขึ้นมากๆ พระพุทธศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรือง




4. โครงการรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ล้านคน
เป็นโครงการที่สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ ให้เป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
โดยฝึกนิสัยผ่านกิจวัตรสิบประการ เพื่อจะได้มีนิสัยรักความสะอาด ความเป็นระเบียบ เคารพ ตรงต่อเวลา และมีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิ 




5. โครงการบวชพระหนึ่งแสนรูป ปีละสองครั้ง
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีศาสนาพุทธเป็นหลักเป็นประธาน
แต่ทุกวันนี้ชาวพุทธส่วนน้อยที่เข้าถึงและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจัง
ถึงเวลาแล้วที่ชาวพุทธทุกคนจะต้องตื่นตัว ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป
การเข้ามาบวชในโครงการบวชพระแสนรูป สามารถให้คำตอบกับชีวิตได้ ว่าเราเกิดมาทำไม ตายแล้วไปไหน อะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต เมื่อเรารู้เป้าหมายแล้ว เราจะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง ตรงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า




6. โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ปีละกว่าหกล้านคน
เป็นโครงการที่จัดมายาวนานแล้ว สามารถสร้างเด็กเก่งและดีขึ้นมากมาย เพราะมงคลชีวิตสามสิบแปดประการที่นักเรียนทั่วประเทศได้เรียนรู้ไปนั้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เมื่อปฏิบัติตามชีวิตก็จะมีแต่มงคล คือมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต



โครงการที่ยกมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้น ยังมีโครงการอื่นๆ อีกมากมาย ที่กำลังขยายไปทั่วโลก

ลองคิดดูสิ ถ้ารัฐบาลจับมือกับวัดพระธรรมกาย เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูศีลธรรม
อย่างเต็มที่เต็มกำลัง ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

มันถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่การพัฒนาเศรษฐกิจจะควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจ
เมื่อประชาชนมีจิตใจที่ดี ดัชนีความสุขเพิ่มขึ้น ความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมทุกอย่างก็ดี ไม่มีคนจน
ประเทศไทยก็จะสามารถยกระดับให้เป็นปิ่นนานาประเทศได้

ยุคนี้...ความเชื่อมั่น ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
ความเชื่อมั่นระดับประเทศ ต้องมาจากศีลธรรมของทุกคน
โดยเฉพาะผู้นำ ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศมากที่สุด 
ถ้าผู้นำดี ประชาชนดี เศรษฐกิจก็จะดีตามไปด้วย ประเทศชาติก็จะเจริญอย่างแน่นอน

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่เราจะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีก ครั้ง ถ้าประเทศไทยทำได้ เราก็จะกลายเป็นต้นแบบที่ดีให้กับชาวโลก  เพราะตอนนี้ชาวโลกเขาก็กำลังสับสนอยู่ว่า จะเอาอย่างไรดี จึงยังคงวุ่นวายกันอยู่เช่นทุกวันนี้

เมื่อยังไม่มีใครที่เป็นต้นแบบที่ดีได้ แล้วเราจะรอช้าอยู่ทำไม
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page