ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิม ไม่ได้เป็นคนรัสเซียเมื่อวันที่ 4 ส.ค.2558
วลาดิเมียร์ ปูติน
ประธานาธิบดีสหภาพโซเวียต
พูดต่อรัฐสภา และกล่าวสุนทรพจน์
เกี่ยวกับความตึงเครียด
ที่มีต่อชนกลุ่มน้อยในรัสเซีย

: ในสหภาพโซเวียต
เราอาศัยอยู่ตามแบบอย่างของชาวรัสเซีย
หากชนกลุ่มน้อยต้องการเข้ามาพำนักอาศัย
เข้ามาทำงาน หรือมีกินมีใช้อยู่ในรัสเซียแล้ว
ก็ควรจะพูดภาษารัสเซีย และให้ความเคารพ
ต่อกฎหมายของรัสเซีย
เมื่อใดก็ตามที่ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้
ให้ความสำคัญหรือชอบกฎหมายของ
อิสลามมากกว่า อีกทั้งยังต้องการมีชีวิต
ตามแบบชาวมุสลิม เราขอแนะนำให้
ชนกลุ่มน้อยพวกนี้ ออกไปยังสถานที่
ซึ่งมีกฎหมายดังกล่าวบังคับใช้
รัสเซียไม่ต้องการชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิม
แต่ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ต้องการอยู่ในรัสเซีย
เราจะไม่ยินยอมในการให้สิทธิพิเศษ
หรือข้อได้เปรียบใดๆ ต่อชนกลุ่มน้อย
หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงกฎหมายของเรา
เพียงเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของเขา
ไม่ว่าพวกเขาจะตะโกนก้องว่า เราแบ่งพรรค
แบ่งพวก หรือเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ยอม
ให้เกิดการขาคความเคารพ
ต่อวัฒนธรรมของรัสเซีย
ถ้าต้องการให้รัสเซีย ยังคงอยู่ต่อไปนั้น
เราได้เรียนรู้แล้วจากอัตวินิบาตกรรม
ที่เกิดขึ้นในอเมริกา อังกฤษ ฮอลแลนด์ และฝรั่งเศส
ชาวมุสลิมสามารถเข้าไปควบคุมประเทศเหล่านั้นได้
แต่จะไม่สามารถเข้ามามีอำนาจในรัสเซีย
ประเพณี และธรรมเนียมปฏิบัติของรัสเซีย
ไม่สามารถเข้ากับการไม่มีวัฒนธรรม
หรือวิถีแบบดั้งเดิมของกฎหมายอิสลาม
(Sharia Law) และชาวมุสลิม
เมื่อนักการเมือง
(คนที่ควรค่าแก่การให้เกียรติตามกฎหมาย)
พิจารณาถึงการร่างกฎหมายใหม่ขึ้นมา
ความสนใจอันดับแรก ที่ยังคงอยู่ในใจของชาวรัสเซีย
และกล่าวเป็นเสียงเดียวกันได้ก็คือ
ชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิม ไม่ได้เป็นคนรัสเซีย :
นักการเมืองในรัฐสภารัสเซีย
ลุกขึ้นยืนปรบมืออย่างดัง
และยาวนานถึง 5 นาทีให้แก่ปูติน
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page