ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ลำดับขั้นตอนสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแบบถูกกฎหมาย และ แบบผิดกฏหมาย
มาตรา 7 พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง
ในกรณีที่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช
ว่างลง ให้นายกรัฐมนตรี.....

[1] โดย “ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม
เสนอนามสมเด็จพระราชาคณะ
ผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์
[2] “ขึ้นทูลเกล้าฯ” เพื่อ....
[3] “ทรงสถาปนา” เป็นสมเด็จพระสังฆราช
ถ้าไม่ทูลเกล้า = ละเว้น / ผิดกฎหมาย มาตรา 157 / หรืออาจเป็นคนศาสนิกอื่น ปลอมตัว ยื้อกฎหมาย เพื่อสนองความถูกใจผู้อยู่นอกกฎหมาย 
ถ้า ผู้ตรวจการ เข้ามาแทรกแซง และ มีคำวินิจฉัยของตน อันกระทบต่ออำนาจมหาเถรสมาคม ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ผิดกฎหมาย หลายกระทง เริ่มจาก ม. 157 ก่อนเลย 
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page