ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

พิสูจน์ธรรมกาย ดีหรือเพี้ยน !! สร้างธรรมกายเจดีย์ เหมือน จานบิน ... ชักอยากจะรู้ !!!???

พิสูจน์ธรรมกาย ดีหรือเพี้ยน !! 
สร้างธรรมกายเจดีย์ เหมือน จานบิน ... 
ชักอยากจะรู้ !!!??? "ทำไมเจดีย์วัดหลวงพี่เหมือนจานบิน" !!!????
หนุ่มใหญ่วัยเกือบ 50 ยิงคำถามตรง
มาที่อาตมาอย่างไม่เกรงใจ

 "คุณมีสมาร์ทโฟนใช่ไหม ลองเข้าไปใน Google 
แล้วพิมพ์คำว่า "ศาสนาแห่งจักรวาล" ดูสิ" 
อาตมาพูดไปอีกเรื่องหนึ่ง

 เขาทำตาม แล้วอ่านข้อมูลใน Google เงียบๆ
 หลวงพี่กำลังจะบอกผมว่า 
ศาสนาแห่งจักรวาลคือศาสนาพุทธใช่ไม๊" ??? เขาถาม
 "ถูกต้อง" อาตมาตอบ "ในพระไตรปิฎก 
และคัมภีร์ พระพุทธศาสนา 
มีคำว่า "จักรวาล" เยอะแยะ  เช่น บันทึกว่า 
"เทวดาทั้งหมื่นจักรวาล มาทูลอาราธนาพระบรมโพธิสัตว์ 
ให้ลงไปบังเกิดเป็นพระพุทธเจ้า" นี่ขนาดก่อนเป็นพระพุทธเจ้านะ
 ไม่ต้องพูดถึงหลังจากตรัสรู้แล้ว พระองค์จะเทศน์
โปรดเทวดาทั้งหมื่นจักรวาลมากมายขนาดไหน

 "แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจดีย์วัดหลวงพี่ล่ะ" !!!?????
หนุ่มใหญ่ถามเรื่องเดิม
 อาตมาชี้ไปที่สมาร์ทโฟนของเขา  
"ลองพิมพ์คำว่า "จักรวาล" แล้วกดค้นรูปสิ" เขาทำตาม
 "เห็นอะไรไม๊" อาตมาถาม
 เขาดู ทำท่าครุ่นคิด "หลวงพี่กำลังจะบอกผมว่า 
เจดีย์หลวงพี่เหมือนรูปทรงจักรวาลใช่ไม๊"
 "ถูกต้อง" อาตมาตอบ "หลวงพ่อ(ธมฺมชโย) 
ท่านต้องการสื่อให้ชาวโลกรู้ว่า 
พุทธศาสนาคือศาสนาแห่งจักรวาล 
โดยผ่านประติมากรรมเจดีย์ ที่มีรูปทรงของจักรวาล"

 "แล้วมนุษย์ต่างดาวล่ะ 
หลวงพี่กำลังจะบอกผมว่ามนุษย์ต่างดาว
สร้างยานอวกาศด้วยรูปทรงจักรวาลเหมือนกันใช่ไม๊"

 "ก็มีสิทธิเป็นไปได้นะ" อาตมาตอบ 
เพราะในอวกาศมันบิดเบี้ยว 
ใครไปอยู่ที่นั่นจะถูกล้อมรอบไปด้วยแรงดึงดูดอันมหาศาล
ของดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ที่มีเป็นพันพันล้านดวง 
หากเดินทางในอวกาศแล้ว
ไม่ระวังมีสิทธิจะถูกดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์เหล่านั้น
ดึงดูดให้ตกไปเสียก่อนที่จะถึงเป้าหมาย 

พวกมนุษย์ต่างดาวจึงออกแบบยานอวกาศ
เป็นรูปทรงอย่างนั้นเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง 
แต่นี่สันนิษฐานเอานะ ยังต้องค้นคว้าข้อมูลอีกเยอะ"

 "หลวงพี่พูดก็มีเหตุผลนะ แต่ผมจะเชื่อได้ยังไงว่า
ที่หลวงพี่พูดน่ะมันจริง" เขาถาม
 "ไม่ยาก" อาตมาตอบ คุณไปนั่งสมาธิ
ที่หน้าธรรมกายเจดีย์นะ แล้วจินตนาการว่า 
ให้ธรรมกายเจดีย์มาครอบตัวคุณ 
หรือคุณจะ
ย่อธรรมกายเจดีย์ให้มาอยู่กลางท้องคุณก็ได้ 
เมื่อใจคุณเริ่มสงบ สักพัก...
คุณจะสัมผัสได้ถึงพลังของจักรวาล"
     
      สุภคฺโค ภิกฺขุ
           1 มีนาคม 2559
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page