ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

"มันกุ้ง" คือ อะไร ? ตับกุ้ง คืออะไร
เห็นน่ากินแบบนี้!!! รู้ไหมกินเข้าไปตายผ่อนส่งเลยนะ....


"มันกุ้ง" คือ อะไร ? รู้ไว้ก่อนกิน..

มันกุ้งที่หลายคนชื่นชอบนั้น แท้จริงแล้วมันคือ "ตับ" ของกุ้งนั่นเอง
ตับกุ้ง เป็นตัวสร้างพิษและโรคร้ายต่างๆอย่างน่าตกใจ

สถาบัน วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง ได้ทำการแจ้งให้แก่ประชาชนทราบถึงพิษภัยของมันกุ้งที่มีต่อผู้บริโภค

ตับ ของกุ้ง ก็เหมือนกับตับของสัตว์และคน คือ ทำหน้าที่ในการกรองสารพิษและเชื้อโรคออกจากกระแสเลือด ตลอดจนสร้างน้ำย่อยให้แก่ระบบทางเดินอาหารในร่างกาย

ตับจึงเป็นที่รวม ของสารพิษต่าง ๆ ที่อาจตกค้าง ร่างการจึงขับส่วนที่เป็นมันไปตรวจหาสารโลหะ หรือสารพิษต่างๆ เราจึงเห็นมันกุ้งอยู่บริเวณส่วนหัวเป็นจำนวนมาก

มัน กุ้งจึงเป็นแหล่งรวมพิษภัย และสร้างโรคภัยให้แก่ผู้รับประทานได้อย่างดี ซึ่งคลอเรสเตอรอล Cholesterol ในกระแสเลือดที่จะสะสมเป็นปริมาณมากเกินความต้องการของร่างกาย และนั่นจะทำให้เกิดโรคภัยในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ ภาวะหลอดเลือดต่าง ๆ ตีบตัน

เชื้อโรค และสารตกค้างบางอย่างที่ผ่านขบวนการปรุงสุก ก็อาจจะช่วยให้ถูกชำระไปบางส่วนได้ แต่กระบวนการทางปรุงอาหารเหล่านี้ ไม่สามารถจะ ขจัดสารพิษจำพวกโลหะหนักได้เลย
ดังนั้นผู้ที่กำลังอร่อยอยู่กับเจ้าหัวกุ้งล่ะก็ ระวังกันหน่อย
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page