ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

วิธีการร้องเรียนกสทช. กรณีติดเงื่อนไขการโอนย้ายแบบไม่เป็นธรรม (ตัวอย่าง : เคลียริ่งเฮาส์ 30 วัน ของ DTAC)

--- เนื่องจากผมได้รับการร้องขอจากเพื่อน ให้ช่วยเตรียมเอกสารร้องเรียน เนื่องจากโดนdtacปฏิเสธการย้ายค่าย เพราะเพิ่งโอนย้ายไปไตรเน็ต
และต้องรอเคลียริ่งเฮาส์ 30 วัน ได้ทำการติดต่อไปยังกสทช.แล้วคือเข้าหลักเกณฑ์สามารถร้องเรียนได้ เพราะกสทช.ไม่ได้เป็นผู้กำหนดให้ผู้ให้บริการมีอำนาจกระทำการเช่นนี้ได้
--- จึงอยากจะมาแชร์วิธีการร้องเรียนให้หลายๆท่านที่กำลังประสบปัญหาทราบ หลายๆท่านไม่ดำเนินการร้องเรียนเพราะคิดว่าคงยุ่งยาก ซึ่งจริงๆแล้วมันสะดวกและไม่ได้ยุ่งยากเลยครับ
--- สามารถนำวิธีการนี้ไปปรับใช้เกี่ยวกับการร้องเรียนปัญหาอื่นๆต่อกสทช.ได้ ไม่ใช่เฉพาะปัญหาการย้ายค่ายเพียงอย่างเดียว

ขั้นตอนแรก คือเข้าไปDownloadบันทึกการร้องเรียนตามLinkด้านล่างครับ (เอกสารจะมีทั้งหมด 2 แผ่น)
http://tcp.nbtc.go.th/tci_uploads/userfiles/files/complain/Complaint%20From2013_Thai.pdf

ขั้นตอนที่สอง คือการกรอกบันทึกการร้องเรียน
*หากต้องการกรอกด้วยการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ ท่านต้องDownloadโปรแกรมFoxit Reader ( http://www.foxitsoftware.com/downloads/ ) เนื่องจากบันทึกการร้องเรียนเป็นFile PDFจึงไม่สามารถแก้ไขข้อความได้ในทันที
*หากมั่นใจในลายมือตัวเองก็สามารถPrint แล้วนำมากรอกด้วยลายมือได้ครับ

ตัวอย่างวิธีการกรอกเอกสาร (กรอกตามปัญหาที่ท่านต้องการร้องเรียน)

เอกสารหน้าที่1เอกสารหน้าที่2เอกสารร้องเรียนเพิ่มเติมคือ
*สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (ลงชื่อรับรองสำเนาให้เรียบร้อย)
*สำเนาใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน (กรณีที่หมายเลขนั้นเป็นทะเบียนรายเดือน) (หากมี)
*ให้ถ่ายสำเนาด้ซิมการ์ดด้านที่มีหมายเลขซิมการ์ด16หลัก พร้อมทั้งให้เขียนระบุหมายเลขโทรศัพท์ของซิมการ์ดนั้น และลงชื่อแสดงความเป็นเจ้าของให้เรียบร้อย (กรณีที่หมายเลขนั้นเป็นแบบเติมเงิน) (ต้องมี)

แสกน/แนบเอกสารทั้งหมด ส่งe-mailไปยัง tcp.service@nbtc.go.th , tcp.service@hotmail.com

หลังจากนั้นให้รอe-mailตอบรับจากกสทช.


หลังจากได้รับe-mailตอบรับแล้ว ท่านอาจจะแจ้งให้ทางdtacทราบ เช่น ตั้งกระทู้ในPantip, e-mail เป็นต้น

ที่มา http://pantip.com/topic/32280372
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page