ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ธรรมกายความจำเป็นทางยุทธศาสตร์ (คม ชัด ลึก 2 มี.ค 58)

ธรรมกายความจำเป็นทางยุทธศาสตร์ของ
พระพุทธศาสนา : มองมุมยุทธศาสตร์
โดยเรือรบ เมืองมั่น


           ประเด็นธรรมกายถูกหรือผิดนี่เถียงกันมาไม่น้อยกว่ายี่สิบปี ต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผล

ฝ่ายต่อต้านก็ดูเหมือนจะเกลียดชังขนาดหนัก
ยกแต่ละประเด็นแรกๆ ขั้นปาราชิกยุบวัด

ผิดศีลทุกข้อ ไม่ว่าจะเป็นสอนผิด อมเงิน ฟุ่มเฟือย ติดสินบนพระผู้ใหญ่ สนับสนุนเสื้อแดง แม้แต่เรื่องทำรถติดก็โวย

ขณะที่ฝ่ายที่เชียร์ก็ยังเดินหน้าขยายมวลชนต่อไป ไม่พยายามเข้าสู่วงขัดแย้ง

แต่เวลานี้ความขัดแย้งรุนแรงขึ้น เพราะฝ่ายต่อต้านขยายวงไปเล่นงานมหาเถรสมาคมด้วย

ทำให้องค์กรพุทธจำนวนมากออกมาต้านฝ่าย
ต่อต้านให้แทน ส่วนธรรมกายจะนิ่งก็นิ่งไป

บทความชิ้นนี้จะไม่บอกว่าธรรมกายถูกหรือผิดอย่างไร

แต่จะชี้ให้เห็นว่า ธรรมกายยังมีความจำเป็นทางยุทธศาสตร์ต่อพุทธศาสนาอย่างมาก

         ก่อนอื่นต้องขอให้พวกที่ตั้งธงไว้ในใจแล้วว่า พุทธศาสนาแบบไทยต้องถูกต้องเป๊ะๆ
ตามพระไตรปิฎกตามที่ตนเชื่อ ปรับใจให้กว้างนิดหนึ่งว่า

การเอาผิดกับธรรมกายมิได้ง่ายนัก ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรม

ในทางโลกเราเห็นอยู่ว่า เครือข่ายธรรมกายกว้างขวางมาก ไม่เฉพาะแต่เสื้อแดง แต่ชาวเสื้อหลากสี พ่อค้า ขุนทหาร พระสงฆ์ คนมีระดับชั้นผู้ใหญ่จำนวนมหาศาลเป็นศิษย์ธรรมกาย

จุดแข็งของสำนักนี้คือ มีพระที่มีสติปัญญาจำนวนมาก

ไม่ใช่แบบพวกยกปรัชญาฝรั่งคำสอนเซนมาแต่งเติมเท่ๆ แต่เป็นประเภทรู้จริงทางวิชาการ
เปรียญธรรม 9 มากกว่าวัดไหน

การเอาผิดตามกฎหมายนั้นลำบาก
ในทางธรรมนั้น เถียงให้ชนะก็ยังยาก

และเมื่อพิจารณาความเป็นไปของโลกยุคนี้ ที่การอดกลั้นทางศาสนาเป็นเรื่องต้องใส่ใจแล้ว

ก็จะเกิดปัญหาตามมาเป็นชุดๆ ว่า ทำไมทน
วัตรปฏิบัติและคำสอนวัดฝ่ายมหายาน

หรือเห็นคนไทยลุ่มหลงลัทธิเจ้าพ่อเจ้าแม่ ฮวงจุ้ย พราหมณ์ ได้ แต่ทนธรรมกายไม่ได้

ถ้าตอบว่า เพราะธรรมกายเป็นเถรวาทและอยู่ใต้คณะสงฆ์ไทย ก็ต้องมีปัญหาต่อว่า

ทำไมไม่ให้เกียรติมหาเถรสมาคม วุ่นไม่จบ ถ้าไม่เคารพมหาเถรสมาคมแล้วคณะสงฆ์ไทยจะอยู่ได้หรือ หรือจะต้องแตกกันแล้วแต่นิกายแบบ
เอเชียตะวันออก

         ในยุคนี้ที่ศาสนาพุทธถูกท้าทายอย่างมาก ไม่ใช่แค่คนเลวมาบวชหาประโยชน์จนคนเห็นกันทั่ว

แต่จากคนธรรมดาทั่วไปที่ฉลาดมากขึ้นด้วยหลักวิทยาศาสตร์ที่เน้นความเป็นเหตุเป็นผลด้วย

อีกทั้งการเผยแผ่เชิงรุกของศาสนาอื่นที่ทำให้คนจำนวนมากเปลี่ยนศาสนาหรือขยายกิจกรรมทางศาสนาของพวกเขาเหล่านั้นออกไปกว้างขวางขึ้น

สิ่งเหล่านี้ล้วนกระทบต่อการคงอยู่ของพุทธศาสนาทั้งสิ้น ในกระบวนศาสนาเปรียบเทียบ พุทธของเราถือว่ารุกน้อยและจับใจคนโพ้นทะเลได้ไม่มากเท่าที่ควร

ที่พอจะโดดเด่นได้ก็คือ พุทธศาสนาแบบทิเบต ที่มีทะไลลามะเป็นหัวหอก ส่วนพุทธไทย

แม้ว่าคำสอนของหลายท่านยอดเยี่ยม แต่การขยายตัวในโลกตะวันตกยังจำกัด

มีเพียงธรรมกายที่ตั้งมหาวิทยาลัยเปิด
ทะยานออกไปจับใจญาติธรรมโพ้นทะเลได้ด้วย

กุศโลบายที่เข้าถึงคนธรรมดาที่ไม่เน้นต้องการนิพพานที่เป็นไปได้ยาก แต่เป็นสนองความมั่นคง

ทางจิตแบบมีจินตนาการ บางอย่างอาจทะแม่.ง
ไม่อยู่ในขนบของพุทธแบบไทย เช่นเรื่องวิชชาธรรมกาย หรือสถาปัตย์จานบิน

แต่นั่นจับใจชาวต่างชาติจนเข้าสู่ร่มพุทธธรรมเป็นจำนวนมหาศาลยิ่งกว่าแนวการสอนแบบเถรวาทที่ตึงตัว

เพราะไม่ได้ปฏิเสธสิ่งความต้องการลึกๆ
ในใจของคนโดยอ้างแต่ตำราแบบมือถือสากปากถือศีลฝ

ถ้าธรรมกายล้มลง พลังในการเผยแพร่ยุทธศาสตร์เชิงรุกอาจสะดุด

นี่ยังไม่พูดถึงความแตกแยกอย่างรุนแรงของสงฆ์และฆราวาส ที่ไม่รู้ว่าผลที่ตามมาหลังจากนั้นจะเปลี่ยนโฉมหน้าพุทธศาสนาในไทยเป็นอย่างใด
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page