ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ตามหลักป.วิ.พ.มาตรา 106/1 ห้ามมิให้ออกหมายเรียกพระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
จากการที่หนังสือพิมพ์หลายฉบับได้พาดหัวข่าวไปในเชิงลบถึงการจะออกหมาย เรียก หรือบางฉบับถึงขั้นเป็นหมายจับ กับพระราชาคณะชั้นสมเด็จคือ สมเด็จวัดปากน้ำ เกิดคำถามกับชาวพุทธที่รักความเป็นธรรมด้วยความสลดใจขึ้นมาว่า ณ วันนี้เรายังใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่ง มาตรา 106 อยู่หรือไม่
ตามหลักกฎหมายในการรับฟังพยานบุคคล ต้องนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับในคดีอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 106/1 ห้ามมิให้ออกหมายเรียกพยานดังต่อไปนี้
(1) พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
(2) พระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
(3) ผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันตามกฎหมาย
ใน กรณีตาม (2) และ (3) ให้ศาลหรือผู้พิพากษาที่รับมอบหรือศาลที่ได้รับแต่งตั้งออกคำบอกกล่าวว่าจะ สืบพยานนั้น ณ สถานที่และวันเวลาใดแทนการออกหมายเรียก โดยในกรณีตาม (2) ให้ส่งไปยังพยาน ส่วนตาม (3) ให้ส่งคำบอกกล่าวไปยังสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อดำเนินการ ตามบทบัญญัติว่าด้วยการนั้นหรือตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
ในเมื่อหลักกฎหมายชัดแจ้งขนาดนี้ หนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ เช่น
- เดลินิวส์  ขู่หมายเรียกสมเด็จช่วงให้ปากคำ
- ข่าวสด ฮึ่มหมายเรียกสมเด็จช่วง
- คมชัดลึก หมายเรียกสอบสมเด็จช่วง บิ๊กต๊อกฉะทนายตั้งแง่ทำพระเสีย
- แนวหน้า ฉะทนายวัดปากน้ำเล่นแง่ ไพบูลย์ ฉุนสั่งหมายเรียกสมเด็จช่วง
- ไทยโพสต์ จ่อหมายจับ สมเด็จช่วง
- บ้านเมือง ขู่หมายเรียกสมเด็จช่วงดีเอสไอ แก้เผ็ดทีมทนาย
รวม ทั้งการที่ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองออกมาพูดชี้นำสังคมตลอดในเรื่องนี้ จนกระทั่งคนที่ไม่รู้กฎหมายคล้อยตามว่า สมเด็จท่านผิด ทั้งที่ ณ วันนี้ท่านไม่ได้เป็นผู้เกี่ยวข้องอะไรกับคดีโดยตรง ก็พยายามจะให้ท่านผิดให้ได้ ล่าสุดบอกจะสอบถามท่านในฐานะพยาน แต่ก็มีการข่มขู่สารพัด จะไม่ให้มีใครอยู่ด้วยบ้างอะไรบ้าง ทั้งที่กฎหมายให้สิทธิ แม้แต่ผู้ทำความผิด ยังมีสิทธิให้ทนายอยู่ด้วยในการสอบปากคำ
จึงเกิดคำถามขึ้นในหมู่ ชาวพุทธที่รักความเป็นธรรมว่า ณ วันนี้ กฎหมายฉบับดังกล่าวยังใช้อยู่หรือไม่ หากไม่ใช้แล้วยังบัญญัติไว้ทำไม หรือว่ากฎหมายมีไว้เพื่อเป็นเครื่องมือของใครบางคนเท่านั้น
ผู้มีอำนาจท่านไหนจะ(กล้า)ช่วยตอบคำถามเหล่านี้ให้กระจ่างได้้บ้างครับ
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page