ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

พุทธสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล 01

รูปภาพ

พุทธสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล


• พุทธสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
• ลุมพินีวัน : สถานที่ประสูติ
• อนุสรณ์สถานแห่งการประสูติ
• พุทธคยา : สถานที่ตรัสรู้
• อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้
• สารนาถ : สถานที่แสดงปฐมเทศนา
• อนุสรณ์สถานแห่งการประกาศพระสัทธรรม
• เมืองพาราณสี-แม่น้ำคงคา
• เมืองกบิลพัสดุ์-เมืองเทวทหะ
• แม่น้ำโรหิณี-แม่น้ำอโนมานที
• เมืองราชคฤห์
• เมืองสาวัตถี
• เมืองนาลันทา
• เมืองสังกัสสะ
• เมืองไวสาลี
• เมืองเกสรียา
• กุสินารา : สถานที่ปรินิพพาน
• อนุสรณ์สถานแห่งการปรินิพพาน

รูปภาพ

Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page