ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง วันที่ 2 - 31 มกราคม พ.ศ. 2559

มาร่วมกันสร้างบุญอัศจรรย์ ที่จะทำให้ชีวิตเรา มีแต่ความสุข สดชื่น ราบรื่น สูงส่ง มั่นคง และสว่างไสว ดุจดั่งเส้นทางสายทองคำ ในการต้อนรับคณะธรรมยาตรา 1,131 รูป บนอนุสรณ์สถานมหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) ระหว่างวันที่ 2 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559


     พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโสประชาสัมพันธ์โครงการธรรมยาตรากล่าวว่า คณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก  ชมรมพุทธศาสตร์สากล  วัดพระธรรมกายและ มูลนิธิธรรมกาย องค์กรภาคีกว่า 40 องค์กร จัดโครงการธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง  ประจำพุทธศักราช 2559  ระหว่างวันที่ 2 – 31 มกราคม พ.ศ.2559 ในอนุสรณ์สถานบนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ และวัดใกล้เคียง เพื่อปฏิบัติธรรม พัฒนาวัด ทำกิจกรรมอันเป็นทางมาแห่งบุญกุศลต่างๆ โดยใช้เวลารวม 30 วัน

     วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ เสริมสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน  สร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม  ที่มีคุณธรรมพื้นฐานการเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง  อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้แก่เครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน อย่างยั่งยืน ทำให้สังคมไทยสงบสุขร่มเย็นด้วยบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้สมกับที่นานาประเทศเลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

       สำหรับพระสงฆ์ในขบวนธรรมยาตรามีจำนวน 1,131 รูป จากทั่วประเทศถือธุดงควัตร 2 ข้อ คือฉันมื้อเดียว และอยู่ในเสนาสนะที่พักตามที่เขาจัดให้ โดยในระหว่างขบวนธรรมยาตราเคลื่อนไปนั้นมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา โปรยกลีบดอกดาวเรืองเพื่อถวายการต้อนรับ ตามหลักอปจายนมัย คือการอ่อนน้อมถ่อมตน เหมือนดังเช่นสมัยพุทธกาลที่พระเจ้าพิมพิสารนำประชาชนชาวมคธ ส่งเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมพระสาวก 500 รูป ไปปัดเป่าภัยพิบัติที่เมืองเวสาลี ด้วยการสร้างศาลาที่พัก สร้างถนนและโปรยดอกไม้ 5 สีตามระหว่างเส้นทางที่พระบรมศาสดาเสด็จผ่าน

กำหนดการเดินธุดงค์ ระหว่างวันที่ 2 – 31 มกราคม พ.ศ. 2559

    โดยมีกิจกรรม ตักบาตร พัฒนาวัดในชุมชน สวดมนต์ (บทพาหุงฯ, บทธัมมจักกัปวตนสูตร) นั่งสมาธิ(Meditation) ฟังธรรม พิธีปุพพเปตพลี (อุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษและบุพพการี) จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ในพื้นที่อนุสรณ์สถาน 6 แห่ง ได้แก่ 

- อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (โลตัสแลนด์) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี : สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ

- อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ณ คลองบางนางแท่น จ.นครปฐม : สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต 

- วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี : สถานที่เกิดในเพศสมณะ 

- วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี : สถานที่เกิดด้วยกายธรรม

- วัดบางปลา  อ.บางเลน จ.นครปฐม : สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก

- วัดพระธรรมกาย  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี : สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย  

สอบถามรายละเอียด วัน-เวลา ร่วมกิจกรรม ได้ที่ โทร.02-831-1000, 02-831-1234

* วันที่ 2 ม.ค. เริ่มเดินจาก มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี – เวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ ระยะทาง 5 กิโลเมตร) 
** มีการเด็ดดอกดาวรวยทุกวันตลอดเดือนมกราคม

พระของขวัญผู้ไปร่วมต้อนรับคณะธรรมยาตรา


       ผู้ไปร่วมต้อนรับพระธุดงค์จะได้รับพระของขวัญ เป็นเหรียญหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เมื่อรับไปแล้วให้หมั่นระลึกถึงท่านและตั้งใจทำความดี เช่น ทำทาน รักษาศีล และทำสมาธิภาวนาอยู่เสมอๆ อานุภาพของพระรัตนตรัยจะคุ้มครองปกปักรักษาให้ทุกท่านแคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง

ตารางกิจกรรมในโครงการธรรมยาตราฯ


กำหนดการปฏิบัติธรรมที่ห้องแก้ว

   กำหนดการ ปฏิบัติธรรมกลั่นใจใส สำหรับกองพลจักรพรรดิดาวรวย
ในระหว่าง 3-30 มกราคม พ.ศ.2559
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล
ภาคสาย
9.00 น. - ฟังธรรม/ ปฏิบัติธรรม
11.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน
ภาคบ่าย
13.30 น. - ฟังธรรม/ ปฏิบัติธรรม
16.00 น. - กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคุณยายฯ
17.00-18.30 น. - ดื่มปานะ/ ทำภารกิจส่วนตัว
ภาคค่ำ
17.30 น. - พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์
18.30 น.
- ฟังธรรม/ สวมนต์ทำวัตรเย็น/ ปฏิบัติธรรม
19.30 น. - รับชมรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
22.00 น. - หลับในอู่ทะเลบุญ

หมายเหตุ  1. เข้า-ออกห้องแก้วสารพัดนุกที่ประตู 3 และ 4 เท่านั้น

2. กองอำนวยการปฏิบัติธรรมอยู่ที่ เสา Q15-16

3. งดกิจกรรมในวันที่มีพิธีกรรม ณ อนุสรณ์สถานฯ                                                     www.dmc.tv

กำหนดการพิธีถวายสังฆทานช่วงเช้า

   กำหนดการพิธีถวายสังฆทานช่วงเช้า
ระหว่างวันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ. 2559
ภาคเช้า
5.30 น. - คณะเจ้าภาพถึงพื้นที่/ ลงทะเบียน
6.00 น. - คณะสงฆ์และสาธุชนร่วมเจริญพุทธมนต์ (บทธัมจักรกัปปวัตตนสูตร)
6.30 น. - พิธีถวายสังฆทานกองทุนธรรมยาตรา
- อาราธนาศีล
- ผู้แทนนำกล่าวถวายแต่ละกองทุน
6.45 น. - คณะเจ้าภาพถวายไทยธรรม
6.50 น. - ประธานกล่าวสัมโมทนียกถา และให้พร
7.00 น.
- สาธุชนร่วมถวายไทยธรรม
7.15 น. - เสร็จพิธี
- ร่วมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ (เก็บไทยธรรม และม้วนเสื่อ)
 
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page