ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

“ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการดื่มน้ำส้มสายชูหมักเพื่อเลือดที่เป็นปรกติ”

ภาวะแอซิโดซิส (Acidosis) คือภาวะที่เลือดมีกรดไพโรราสมิคและกรดแลคติค จะทำให้เอ็นไซม์ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวข้าลง ทำให้เกิดภาวะเบื่อหน่ายน่ารำคาญ  โมโหง่ายหรือฉุนเฉียว นั่นยิ่งเป็นการเพิ่มปัญหามาบนปัญหาเข้ามาอีกต่อหนึ่ง ภาวะนี้ร่างกายก็จะเสี่ยงต่อเชื้อโรคต่างๆ อาจเกิดการเจ็บป่วย ทางแก้ก็มีอยู่ 2 ทาง หนึ่งนั่นคือ ทางใจ ท่านจะต้องฝึกจิตให้สามารถจัดการต้นเหตุที่กล่าวมา ซึ่งโดยปกติแล้ว พระสงฆ์หรือผู้ที่ฝึกสมาธิขั้นสูงเท่านั้นที่สามารถทำได้ แต่สำหรับเราๆ ท่านๆ ง่ายๆ ก็คือ ดื่มน้ำส้มสายชูหมัก เพื่อทำให้ภาวะเลือดเป็นกรดหายไปหรือเป็นด่างมากขึ้น เบื้อง ต้นก็จะรู้สึกตรงกันข้ามกับที่เอ่ยมาทั้งหมดภายหลังดื่ม เนื่องมาจากกรดอะซิติคหรือน้ำสัมสายชูหมัก จะถูกเปลี่ยนไปเป็นกรดซิตริคโดยวิธีการรวมกับกรดออกซาโลอะซิติค (Oxaloacetic) ด้วยความช่วยเหลือของโคเอ็นไซม์ เอ และ ATP ซึ่งค้นพบโดย ดร.เวอร์ทาแนน (Virtanen) นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลชาวฟินแลนด์ ซึ่งเป็นการทำให้วัฎจักรซิตริค (Citric cycle) ทำงานสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น กรดไพโรราสมิค และกรดแลคติคก็จะไม่เกิดขึ้น
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page