ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

Surround Yourself with people who make you a Successful PerSon :)

ถ้าเปรียบตัวเราเหมือน...เมล็ดพันธุ์
แม้ว่าเมล็ดพันธุ์ ไม่ดี แต่ปลูกในดินที่ดี
ต้นไม้นั้น ย่อมเจริญเติบโต และสวยงามได้

ต่อให้...เมล็ดพันธุ์ดี แต่ปลูกในดินที่ไม่ดี
ต้นไม้นั้น ก็อาจไม่จริญเติบโต

คุณอยากเป็นใคร หรือ เป็นแบบไหน จงแวดล้อมไปด้วยผู้คนแบบนั้น
หรือ คุณต้องเป็นคน คนนั้น
คุณก็จะดึงดูด คนแบบนั้นเข้ามาในชีวิตคุณ

เปรียบเทียบกับคนบางคนที่เขาอาจจะคิดว่า...เขาไม่เก่ง
แต่พวกเขา...อาจอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
พวกเขาก็สามารถ...เจริญเติบโต
เป็นต้นไม่ใหญ่...ที่เป็นที่พึ่งพาคนอื่นได้

SuRRound YourSelf who Make You a BetTer PerSon.
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page