ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

Stage 2 - Accumulation

แม้ว่าราคาหุ้นอาจเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยปราศจากสัญญาณบอกล่วงหน้า, แต่ในบางครั้งอาจมีข่าวเซอร์ไพรซ์จากทางบริษัทก็เป็นได้ เช่น CEO ใหม่ที่มีทัศนวิสัยที่สามารถพัฒนาบริษัทได้, อำนาจการบริหารที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท

ทั้งนี้ราคาหุ้นจะเริ่มขยับตัวเพิ่มขึ้นเพราะเกิดจากความต้องการซื้อหุ้นจาก กองทุนใหญ่ๆ เราจะสังเกตเห็นได้จากราคาหุ้นต่อวันและสัปดาห์ปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งมี วอลุ่มปรับตัวมากขึ้นด้วย โดยในวันที่ราคาหุ้นปรับตัวลงมาจะมีวอลุ่มน้อยกว่าวันที่มันปรับตัวขึ้นไป สัญญาณของการเกิดสัญญาณการสะสมหุ้นแบบนี้จะเกิดขึ้นในการเริ่มเข้าสู่ Stage 2 ของหุ้น Super performance stock ทุกตัว

ในขณะที่ระยะ 2 ดำเนินไป หุ้นจะเคลื่อนที่ในทิศทางที่สูงขึ้นไปในลักษณะขั้นบันไดด้วย higher highs and higher lows ราคาหุ้นอาจจะทวีคูณเป็นสองเท่าหรือสามเท่า แต่อย่างไรก็ตามนี่อาจจะเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น หุ้นสามารถเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอต่อได้ ถ้าบริษัทยังคงมีกำไรและอัตราการเติบโตมากพอที่จะดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามา ซื้อหุ้นต่อไปได้

ลักษณะของราคาหุ้นในระยะที่ 2 :
- ราคาหุ้นอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200-day
- เส้นค่าเฉลี่ย 200-day มีแนวโน้ม uptrend
- ราคาหุ้นอยู่ในแนวโน้ม uptrend อย่างชัดเจน สังเกตได้จากรูปแบบhigher highs and higher lows ของหุ้น
- เส้นค่าเฉลี่ยในระยะสั้นสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในระยะยาว
- วันที่ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยวอลุ่มที่สูงกว่าวอลุ่มเฉลี่ยมีมากกว่าวันที่หุ้นปรับตัวลดลงด้วยวอลุ่มที่เหนือค่าเฉลี่ย
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page