ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

การแก้ไขข้อขัดข้องโดยทั่วไปของเครื่องปรับอากาศ ( แอร์ ) ขนาดเล็ก

การแก้ไขข้อขัดข้องโดยทั่วไปของเครื่องปรับอากาศ ( แอร์ ) ขนาดเล็ก

               1.เครื่องปรับอากาศ ( แอร์ ) ไม่ทำงาน สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ วิธีการแก้ไข ฟิวส์ขาดหรือไม่มีฟิวส์ สายไฟขาดหรือหลวม แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ำ หรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าตก สวิทซ์ควบคุม ขัดข้องหรือชำรุด เปลี่ยนหรือใส่ฟิวส์ใหม่ ตรวจหาตำแหน่งที่ไฟฟ้าเกิดลัดวงจร ตรวจวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่สายไฟก่อนเข้าตัวสวิทซ์ ถ้าวัดแล้วมีแรงเคลื่อนถูกต้องแต่แรงเคลื่อนที่ผ่านออกจากตัวสวิทซ์มีค่าน้อยกว่า หรือไม่ถูกต้องให้เปลี่ยนสวิทซ์ใหม่

                2. พัดลมเครื่องเป่าลมเย็นทำงาน แต่คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ วิธีการแก้ไข สวิทซ์ควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) ไม่ทำงาน สายไฟขาดหรือหลวม แคปสตาร์ท (Starting Capacitor) ชำรุด แคปรัน (Running Capacitor) ชำรุด รีเลย์ (ถ้ามี) ผิดปกติ โอเวอร์โหลดตัดการทำงานหรือชำรุด แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ำหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าตก ถ้าปรับสวิทซ์ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในตำแหน่งที่เย็นกว่าอุณหภูมิห้อง แต่เครื่องยังไม่ทำงานให้เปลี่ยนเทอร์โมสตัทใหม่ ตรวจสอบสายไฟและขั้วต่อสายไฟต่างๆ เช่น ที่สวิทซ์และที่ขั้วสายไฟของคอมเพรสเซอร์ ตรวจเช็คแคปสตาร์ทถ้าชำรุดให้เปลี่ยนใหม่ ตรวจเช็คแคปรัน ถ้าชำรุดให้เปลี่ยนใหม่ ตรวจซ่อมแก้ไข หรือเปลี่ยนรีเลย์ใหม่ ตรวจดูว่าความร้อนที่คอมเพรสเซอร์สูงเกินไป หรือโอเวอร์โหลดผิดปกติหรือไม่ ตรวจวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าและทำการแก้ไข

                3. พัดลมทำงานมีเสียงดัง สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ วิธีการแก้ไข พัดลมมีสิ่งแปลกปลอมหรือกระทบกับสิ่งอื่น พัดลมหรือมอเตอร์พัดลดหลวมหรือชำรุด ใบพัดบิดเบี้ยวไม่สมดุลย์ ตรวจสอบตำแหน่ง และช่องว่างของพัดลมและหาสิ่งแปลกปลอม ตรวจและขันพัดลมให้แน่นกับเพลา ตรวจสอบการบิดเบี้ยวของใบพัด ถ้าชำรุดให้เปลี่ยนใหม่

                4. ห้องปรับอากาศ
( แอร์ ) มีอุณหภูมิสูง สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ วิธีการแก้ไข ตั้งอุณหภูมิที่เทอร์โมสตัทไว้สูง การกระจายลมเย็นไม่เพียงพอ ปรับตั้งเทอร์โมสตัทให้อุณหภูมิต่ำลง ปรับปรุงการจ่ายลมเย็น

                5. น้ำหยดจากเครื่องเป่าลมเย็น สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ วิธีการแก้ไข ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็นไม่ได้ระดับ ปลายท่อที่ต่อกับถาดน้ำทิ้ง มีสิ่งสกปรกอุดตัน ถาดน้ำทิ้งมีรอยรั่ว หรือมีน้ำรั่วจากแหล่งอื่นที่ไม่ได้มาจากเครื่องปรับอากาศ
( แอร์ )  ติดตั้งเครื่องให้ได้ระดับและทำให้ถาดน้ำลาดลงไปตามทิศทางการไหล ทำความสะอาดถาดน้ำทิ้งและท่อน้ำทิ้ง ใช้วัสดุอุดรอยรั่ว

               6. ตัวเครื่องสั่นและมีเสียงลมดังผิดปกติ สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ วิธีการแก้ไข ท่อน้ำยาด้านดูดและด้านส่งสัมผัสกัน นัต หรือสกรูยึดคอมเพรสเซอร์ ฝาครอบเครื่องหรือแคปรับหลวม ใบพัดลมบิดงอ หรือหลวม พัดลมมอเตอร์ เคลื่อนออกจากตำแหน่งที่ตั้ง เนื่องจากจุดที่จับยึดหลวม ดัดท่อให้เกิดช่องว่างระหว่างท่อทางด้านดูด และท่อทางด้านส่ง ขันนัตหรือสกรูให้แน่น เปลี่ยนพัดลม ตรวจตำแหน่งให้ถูกต้อง และขันนัตที่ล็อคให้แน่น

                 7. คอมเพรสเซอร์สตาร์ทไม่ออก (ถ้าปล่อยไว้นานคอมเพรสเซอร์จะไหม้) สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ วิธีการแก้ไข ต่อวงจรไฟฟ้าไม่ถูกต้อง ไฟที่จ่ายไปยังเครื่องมีแรงเคลื่อนต่ำ (หรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าตก) แคปรัน (Run Capacitor) เสียหายขัดข้อง มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไหม้ กลไกภายในคอมเพรสเซอร์ขัดข้อง ตรวจเช็คและต่อวงจรไฟฟ้าใหม่ ค้นหาสาเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไขให้ถูกต้อง ค้นหาสาเหตุและแก้ไขแล้วเปลี่ยนแคปรันใหม่ เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์

                  8. คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน (คอมเพรสเซอร์ไม่มีเสียงฮัม) สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ วิธีการแก้ไข สวิทซ์ของเครื่องปรับอากาศ
( แอร์ ) ยังไม่ได้เปิดหรือเปิดไม่ครบถ้วน (บางตัวอยู่ในตำแหน่ง OFF) ไม่มีฟิวส์ หรือฟิวส์ขาด โอเวอร์โหลดตัดวงจร (Trips) ระบบควบคุมการทำงานของเครื่อง เช่น รีโมทคอนโทรลมีปัญหาขัดข้อง ปรับตั้งเทอร์โมสตัทที่อุณหภูมิสูงเกินไป ทำให้เทอร์โมสตัทตัด ติดตั้งเทอร์โมสตัทหรือชุดควบคุมอุณหภูมิในตำแหน่งที่โดนลมเย็นจากเครื่องเป่าลมเย็นโดยตรง วงจรไฟฟ้าไม่ถูกต้องหรือเกิดการลัดวงจร ปิดสวิทซ์ที่จ่ายไฟให้เครื่องปรับอากาศ ( แอร์ ) ให้ครบทุกตัว (สับสวิทซ์ให้อยู่ในตำแหน่ง ON) ใส่หรือเปลี่ยนฟิวส์ ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าเพื่อหาสาเหตุของการตัดวงจรแล้วแก้ไขให้เรียบร้อย เปลี่ยนหรือซ่อมแก้ไขระบบควบคุมการทำงานของเครื่อง ปรับตั้งเทอร์โมสตัทให้อุณหภูมิทำความเย็นต่ำลง เปลี่ยนตำแหน่งติดตั้งเทอร์โมสตัทหรือชุดควบคุมอุณหภูมิใหม่ให้อยู่ในตำแหน่งที่ไม่โดนลมเย็น ตรวจเช็คและต่อวงจรไฟฟ้าใหม่

                  9. คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานและโอเวอร์โหลดตัดวงจร สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ วิธีการแก้ไข ต่อวงจรไฟฟ้าไม่ถูกต้อง ไฟที่จ่ายไปยังเครื่องมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ำ (หรือมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าตก) มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไหม้ ตรวจเช็ควงจรไฟฟ้าใหม่และแก้ไขให้ถูกต้อง ค้นหาสาเหตุและหาแนวทางป้องกันแก้ไขให้ถูกต้อง เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์

                  10. โอเวอร์โหลดตัดวงจรและคอมเพรสเซอร์หยุดทำงานหลังจากที่เริ่มสตาร์ทใหม่ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ วิธีการแก้ไข มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านโอเวอร์โหลดมากเกินไป มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าตก โอเวอร์โหลดขัดข้อง แคปรัน (Run Capacitor) เสียหาย ขัดข้อง คอมเพรสเซอร์ร้อนจัด คอมเพรสเซอร์ไหม้ ตรวจเช็ควงจรไฟฟ้า มอเตอร์พัดลม การต่อสายไฟและขนาดของโอเวอร์โหลดให้ถูกต้อง ค้นหาสาเหตุและทำการแก้ไข ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าและเปลี่ยนโอเวอร์โหลด ค้นหาสาเหตุและเปลี่ยนแคปรันใหม่ ตรวจวัดสารทำความเย็น (มีการรั่วหรือไม่) ถ้าจำเป็นให้เพิ่มเติมแล้วตรวจสอบซุปเปอร์ฮีท เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์

                 11. แคปรัน (Run Capacitor) ขาด ลัดวงจร สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ วิธีการแก้ไข ใช้ขนาดความจุไม่ถูกต้อง แรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงผิดปกติ (มากกว่า 110% ของแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุด) เปลี่ยนแคปรันให้มีขนาดความจุที่ถูกต้อง หาสาเหตุและแก้ไขให้ถูกต้อง

                 12. ท่อน้ำยาด้านดูดมีน้ำหรือเกล็ดน้ำแข็งเกาะ สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ วิธีการแก้ไข พัดลมของแฟนคอยล์ยูนิตไม่ทำงาน มีสารทำความเย็นระบบมากเกินไป หาสาเหตุและซ่อมแก้ไข ปล่อยสารทำความเย็นออกจากระบบแล้วตรวจสอบซุปเปอร์ฮีท

                 13. ท่อน้ำยาด้านส่งมีน้ำหรือน้ำแข็งเกาะ (เฉพาะเครื่องรุ่นที่ฉีดน้ำยาที่แฟนคอยล์ ยูนิต) สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ วิธีการแก้ไข อุปกรณ์กำจัดความชื้นและไส้กรองตัน เซอร์วิสวาล์วด้านส่งเปิดไม่สุด เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ เปิดวาล์วให้สุด 

                 14. ความดันท่อน้ำยาทางด้านดูดและทางด้านส่งต่ำกว่าปกติ สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ วิธีการแก้ไข สารทำความเย็นในระบบมีน้อย วาล์วคอมเพรสเซอร์รั่วหรือชำรุด ตรวจรอยรั่วของระบบ ทำการแก้ไขและเติมสารทำความเย็นเข้าไปใหม่ให้ได้ปริมาณที่ถูกต้องแล้วทำการตรวจสอบซุปเปอร์ฮีท เปลี่ยนวาล์วคอมเพรสเซอร์
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page