ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ความรู้เบื้องต้นของการปรับอากาศ ( เครื่องปรับอากาศ แอร์ )

?การปรับอากาศ ( แอร์ ) คือการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ ( แอร์ ) ในบริเวณหนึ่งให้เป็นไปตามความต้องการ?

โดยทั่วไปแล้ว การปรับอากาศ ( แอร์ ) สามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้เป็น 2 ประเภท

1)
การปรับอากาศ ( แอร์ ) เพื่อความเย็นสบาย เป็นการปรับอากาศ ( แอร์ ) ที่มุ่งส่งเสริมความเย็นสบาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้คนที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในที่บริเวณ นั้นๆ เช่น การปรับอากาศ ( แอร์ ) ภายในบ้าน สำนักงาน ร้านอาหาร โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ

2)
การปรับอากาศ ( แอร์ ) เพื่อการอุตสาหกรรม เป็นการปรับอากาศ ( แอร์ ) เพื่อควบคุมภาวะบรรยากาศในกระบวนการผลิต การทำงานวิจัย และการเก็บรักษาผลผลิตต่างๆ เช่น การปรับอากาศ ( แอร์ ) ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โรงงานทอผ้า โรงงานผลิตอาหาร ฯลฯ

ดังนั้น จึงต้องมีการเลือกระบบการปรับอากาศ ( แอร์ ) ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน ซึ่งในปัจจุบันระบบปรับอากาศ ( แอร์ ) ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปมีอยู่ 3 ระบบ โดยแบ่งตามลักษณะการส่งความเย็น

1)
ระบบอากาศ ( แอร์ ) ทั้งหมด (All-air system) คือระบบที่ส่งเฉพาะอากาศ ( แอร์ ) ที่ถูกทำความเย็นแล้วไปยังบริเวณที่ต้องการปรับ อากาศ ( แอร์ )  ระบบนี้เหมาะสำหรับระบบเล็กๆ เช่นบ้านพักอาศัย หรือสำนักงานขนาดเล็ก

2)
ระบบน้ำทั้งหมด (All-water system) คือ ระบบที่ส่งเฉพาะน้ำที่ถูกทำความเย็นจากส่วนกลางไปยังบริเวณที่ต้องการปรับ อากาศ ( แอร์ ) แต่ละแห่ง ระบบนี้เหมาะกับการใช้งานในเชิงพาณิชย์เกือบทุกประเภท เนื่องจากมีต้นทุนที่ถูกกว่า และใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยกว่าระบบอากาศ ( แอร์ ) ล้วน

3)
ระบบน้ำและอากาศ ( แอร์ )  (Water-air system) คือ ระบบที่ส่งทั้งน้ำเย็นและอากาศ ( แอร์ ) จากส่วนกลางไปยังพื้นที่ปลายทางแต่ละห้อง โดยการนำเอาข้อดีของระบบน้ำที่สามารถนำพาความเย็นส่วนใหญ่ไปได้ดีกว่า และข้อดีของอากาศ ( แอร์ ) ที่สามารถส่งด้วยความเร็วสูงกว่า จึงทำให้ใช้เนื้อที่ปล่องและเพดานไม่มากนัก แต่ต้นทุนในการของระบบนี้ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ

Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page