ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง


ทำแต่กรรมดี
ให้ เราสร้างแต่กรรมดี สิ่งที่ไม่ดีให้ภพชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมด แล้วภพชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดี แต่เราต้องมาเกิดอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมด กรรมชั่วเราไม่ทำ เราจะทำแต่กรรมดี

แม้รู้ทัน ก็นิ่งเสีย
ยาย นี่นะ เหมือนมีญาณอยู่อย่างหนึ่ง ถึงยายจะไม่รู้หนังสือ แต่ยายรู้เรื่องคน แล้วก็ทันคน แต่ยายไม่อยากพูด ถ้าไม่ทันคน ยายสร้างวัดไม่ได้หรอก แต่ยายคิดว่า พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสีย (ได้) ตำลึงทอง

วิธีแก้ทุกข์
เวลามีทุกข์ให้สวดมนต์เยอะ ๆ นั่งภาวนาสัมมาอรหังให้มาก ๆ ไม่มีใครช่วยเราได้เท่ากับตัวเราเอง

คำอธิษฐานจิตของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
หนังสือ ดวงแก้วคุณยาย
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page