ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ

พระธรรมเทศนาโดพระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว)
เรียบเรียง จาก รายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC

หลวงพ่อตอบปัญหา ตอนที่ 10
หลวงพ่อตอบปัญหา ตอนที่ 11
หลวงพ่อตอบปัญหา ตอนที่ 12
หลวงพ่อตอบปัญหา ตอนที่ 13
หลวงพ่อตอบปัญหา ตอนที่ 16
หลวงพ่อตอบปัญหา ตอนที่ 17
หลวงพ่อตอบปัญหา ตอนที่ 18
หลวงพ่อตอบปัญหา ตอนที่ 19
หลวงพ่อตอบปัญหา ตอนที่ 20
หลวงพ่อตอบปัญหา ตอนที่ 21
หลวงพ่อตอบปัญหา ตอนที่ 22
หลวงพ่อตอบปัญหา ตอนที่ 23
หลวงพ่อตอบปัญหา ตอนที่ 24
หลวงพ่อตอบปัญหา ตอนที่ 25
หลวงพ่อตอบปัญหา ตอนที่ 26

หนังสือ โลกทิพย์ เรื่อง ผจญมาร โดย พระภาวนาวิริยคุณ ( เผด็จ ผ่องสวัสดิ์ )
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page