ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

About Us


Welcome to “Suan Pa Himmawan” Retreat Centre, a sanctuary for meditators in the midst of rolling hills and mountainous scenery of Phu Ruea, Loei province, Thailand.At the Retreat Centre, you will find and learn one of the world’s simplest and most effective methods of meditation and live in a beautiful, comfortable environment. You will also receive personal guidance on meditation that best fits your unique character from experienced teaching monks.


We name our meditation retreat after an ancient concept in meditation, the Middle Way, which Lord Buddha referred to as the path that leads to enlightenment. In terms of meditation, it means taking the middle path or the centre of the body to reach a desired destination or goal -- whether it is a serendipitous solution to a problem, a creative insight into life and living, or even freedom from emotional suffering.
We offer English-language meditation course almost every month. Our Dhammakaya meditation course is designed to provide balanced mind and body relaxation.The serenity and natural beauty of the surroundings make the retreat centre an ideal place for meditation and conducive for listening to your inner voice that might have been silenced by hectic lifestyles, busy schedules and multiple responsibilities. So, why not give yourself a treat and discover the simple joy, relaxation and life-changing benefits that the Dhammakaya meditation brings?การบันทึกสถิติโลก แจ้งข่าวพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด

การบันทึกสถิติโลกของกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด สถิติใหม่ล่าสุดที่ยังไม่เคยมีการบันทึกเอาไว้มูลนิธิธรรมกาย

กัลยาณมิตร

The Middle Way Meditation Retreat

มูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

ชมรมพุทธศาสตร์สากล

โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” นานาชาติ (World-PEC)

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

Dhammakaya Open University

มูลนิธิตะวันธรรม Tawandhamma Foundation

Peace Revolution
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page